Papillon » Specials » Maatschappelijke stage
Iets nieuws onder de zon!

Maatschappelijke stage: Politiek debat

In de politiek wordt al jaren gesproken over het instellen van maatschappelijke stages voor scholieren. Het huidige kabinet wil dat alle leerlingen die vanaf schooljaar 2007-2008 instromen in het voorgezet onderwijs op een bepaald moment in hun opleiding een maatschappelijke stage volgen. Maar wat wordt er nou precies verstaan onder een maatschappelijke stage? Wat zijn de voor- en nadelen? Wat vindt de politiek? Deze onderwerp zullen besproken worden in deze special.

Definitie maatschappelijke stage

Tijdens een maatschappelijke stage doe je vrijwilligerswerk. Je doet iets voor een ander zonder daar geld voor te krijgen. De stages vinden buiten de school plaats, maar soms biedt de school zelf ook stageplekken binnen de school aan. Er zijn veel plaatsen waar stage kan worden gelopen. Bijvoorbeeld vrijwilligersorganisaties, zorg- of welzijnsinstellingen of de kinderboerderij. De activiteiten kunnen per stageplaats veel verschillen en vragen om verschillende vaardigheden. Denk bijvoorbeeld aan het schoonmaken van dierenhokken op de kinderboerderij of in het asiel, het begeleiden van bejaarden of gehandicapten bij een uitje, helpen in een kinderdagverblijf, of helpen bij natuurbehoud door bijvoorbeeld het knotten van wilgen. Maar is het eigenlijk wel realiseerbaar deze maatschappelijke stage in te voeren?

Maatschappelijke stage: Wat is het en welk doel heeft het?

In de politiek wordt al jaren gesproken over het instellen van maatschappelijke stages voor scholieren. Het huidige kabinet wil dat alle leerlingen die vanaf schooljaar 2007-2008 instromen in het voor…

Maatschappelijke stage: Verplicht vrijwilligerswerk?

Een maatschappelijke stage is een stage voor scholieren uit het voortgezet onderwijs, waarbij ze door het doen van vrijwilligerswerk verantwoordelijkheid zouden moeten dragen voor maatschappelijke bel…
Gepubliceerd door Papillon op 01-10-2008. Het auteursrecht van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Schrijf mee!